Công ty Cổ phần TC Advisors

Posted by

Tìm thấy 41 bình luận
Ẩn danh
Chuẩn bị cho nghỉ theo hình thức thỏa thuận (…
Jura Nga đã

• 5 ngày trước

None (None)
Đã nghỉ (Nghỉ việc hơ

Tìm thấy 41 bình luận

Ẩn danh

Chuẩn bị cho nghỉ theo hình thức thỏa thuận (…

Jura Nga đã
• 5 ngày trước

None (None)

Đã nghỉ (Nghỉ việc hơn 1 năm)

None (None)

Nhân viên mới bị cho nghỉ (CS)

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

NONE đã
• 2 tuần trước

Ẩn danh đã
• 1 tuần trước

Nhân viên mới bị cho nghỉ (CS)

Nhân viên đã nghỉ (Nhân viên)

Ẩn danh đã
• 1 tuần trước

Vô danh (Đã nghỉ)

Ẩn danh đã
• 4 tháng trước

none (C)

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

9

2 sao

2

1 sao

30

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 41 bình luận
Ẩn danh
Chuẩn bị cho nghỉ theo hình thức thỏa thuận (…
Jura Nga đã

• 5 ngày trước

None (None)
Đã nghỉ (Nghỉ việc hơ