mgm technology partners Vietnam 4.7 93 Thông tin chung Giới thiệu công ty If you share our passion for software development – mgm is just right for you. mgm in a nutshell:

mgm technology partners Vietnam

4.7

93

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

If you share our passion for software development – mgm is just right for you. mgm in a nutshell:

mgm technology partners Vietnam

4.7

93

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

If you share our passion for software development – mgm is just right for you. mgm in a nutshell:

Our website: https://www.mgm-tp.com/en/

Our Facebook page: https://www.facebook.com/mgmTechnologyPartnersVietnam/

Our LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/mgm-technology-partners-vietnam-co-ltd/ 

Chuyên môn của chúng tôi

Currently, we use (back to front): PostgreSQL, Apache Solr, Hibernate, Spring, JEE, Ehcache, Hazelcast, RESTful, GraphQL, Redux, React… We build and deploy with Jenkins, Tomcat, Docker, Kubernetes, private cluster, AWS, GCP, Azure…  We code on Windows, Mac, and Linux. We are agile to the bones and very pragmatic. We do things the way they make sense and question everything – and we re-use gained experience and knowledge.

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty mgm technology partners Vietnam?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

mgm technology partners Vietnam

4.7

93

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

If you share our passion for software development – mgm is just right for you. mgm in a nutshell:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *