Nam Á Bank

Posted by

Tìm thấy 11 bình luận
The rich (Manager)
Dev hết giờ làm việc phải ngồi lại 30p để đượ…
TTT đã

• 1 tuần trước

Người Trung Quốc (Hr)
Ẩn da

Tìm thấy 11 bình luận

The rich (Manager)

Dev hết giờ làm việc phải ngồi lại 30p để đượ…

TTT đã
• 1 tuần trước

Người Trung Quốc (Hr)

Ẩn danh

Ẩn danh (Chuyên Viên)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Tín Dụng đã
• 1 năm trước

Như (Tìm việc)

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh

Trung Tâm Thẻ (Chuyên Viên)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

1

2 sao

1

1 sao

9

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 11 bình luận
The rich (Manager)
Dev hết giờ làm việc phải ngồi lại 30p để đượ…
TTT đã

• 1 tuần trước

Người Trung Quốc (Hr)
Ẩn da