NashTech

Tìm thấy 470 bình luận
Ẩn danh
Ẩn danh đã

• 6 ngày trước

Ẩn danh đã

• 6 ngày trước

<

Tìm thấy 470 bình luận

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 6 ngày trước

Ẩn danh đã
• 6 ngày trước

Ẩn danh đã
• 5 ngày trước

Ẩn danh đã
• 4 ngày trước

Ẩn danh đã
• 4 ngày trước

Mnbv đã
• 4 ngày trước

Ẩn danh đã
• 4 ngày trước

Ẩn danh đã
• 4 ngày trước

Mnbv (Dev quèn)

Dev thấy chướng đã
• 2 tuần trước

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 2 tuần trước

Dev Quèn (SENIOR DEV )

Ẩn danh đã
• 2 tuần trước

Ở đợ (Dev ngôn lù)

Người ngoài hống hớt nhưng không biết bên trong đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

8 Lụ Đạn đã
• 1 tuần trước

Layoff (Layoff)

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

dev nghèo đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Dev

Thật con nít đã
• 1 tháng trước

dev junior đã
• 1 tháng trước

IELTS đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Tao đây đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh (Dev quèn)

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

dev lặng thầm đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

TA xịn đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Bức xúc quá cmnt đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Nasher đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Cựu TA

Ẩn danh đã
• 2 tháng trước

Best Product Manager đã
• 2 tháng trước

Ẩn danh đã
• 2 tháng trước

Dev quèn đã
• 2 tháng trước

Devs đã
• 2 tháng trước

Phạm hoài thương (Dev .net)

Ẩn danh đã
• 2 tháng trước

Thương Phạm đã
• 2 tháng trước

Dev quèn đã
• 2 tuần trước

5 sao

40

4 sao

27

3 sao

226

2 sao

29

1 sao

148

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 470 bình luận
Ẩn danh
Ẩn danh đã

• 6 ngày trước

Ẩn danh đã

• 6 ngày trước

<

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *