NEC Vietnam

Tìm thấy 36 bình luận
Dev (Dev)
CEO (CEO)
Ẩn danh đã

• 1 năm trước

CEO đã

• 1 năm trước

Tìm thấy 36 bình luận

Dev (Dev)

CEO (CEO)

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

CEO đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

PHH đã
• 1 năm trước

eobik đã
• 1 năm trước

PHH đã
• 1 năm trước

Culi (Dev)

Dev( mới ra trường) đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Công ty bựa hơn chó (IT)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Dev cùi bắp (Dev quèn)

Dev( mới ra trường) đã
• 2 năm trước

Tấm chiếu mới trải đã
• 2 năm trước

Partner cùi bắp đã
• 2 năm trước

Vô danh (Dev)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Dev Troll Code đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Giáo sư lạc lối (Java Developer)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Dev xxx đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Fresher

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Quân (Culi quèn)

5 sao

3

4 sao

0

3 sao

8

2 sao

1

1 sao

24

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 36 bình luận
Dev (Dev)
CEO (CEO)
Ẩn danh đã

• 1 năm trước

CEO đã

• 1 năm trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *