NeliSoftwares

Posted by

Tìm thấy 3 bình luận
Ke khao sat cty (Dev)
Nhân Viên (Nhân Viên Quèn)
Ẩn danh đã

• 2 năm trước

Dev đã

Tìm thấy 3 bình luận

Ke khao sat cty (Dev)

Nhân Viên (Nhân Viên Quèn)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Dev đã
• 2 năm trước

Nguyễn Xuân Quân (Dev xịn)

5 sao

3

4 sao

0

3 sao

0

2 sao

0

1 sao

0

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 3 bình luận
Ke khao sat cty (Dev)
Nhân Viên (Nhân Viên Quèn)
Ẩn danh đã

• 2 năm trước

Dev đã