Netcompany

Tìm thấy 330 bình luận
Người lạ
COC đã

• 1 ngày trước

XL đã

• 21 giờ trước

The ex

Tìm thấy 330 bình luận

Người lạ

COC đã
• 1 ngày trước

XL đã
• 21 giờ trước

The executioner (CM)

Tôi đồng ý đã
• 1 tuần trước

Very good đã
• 6 ngày trước

Ẩn danh đã
• 6 ngày trước

Ẩn danh đã
• 6 ngày trước

Ẩn danh đã
• 6 ngày trước

Ẩn danh đã
• 6 ngày trước

ai đó đã
• 6 ngày trước

deve đã
• 6 ngày trước

hihi đã
• 6 ngày trước

quân chó đã
• 6 ngày trước

bộ sậu đã
• 6 ngày trước

không phải đâu mấy đứa đã
• 6 ngày trước

haha đã
• 6 ngày trước

haha đã
• 6 ngày trước

dukie đã
• 6 ngày trước

Ẩn danh đã
• 5 ngày trước

tên họ đã
• 4 ngày trước

trâm bán kem đã
• 4 ngày trước

we are committed (Senior Dev)

Stay behind

người ở lại (dev quèn)

trời ơi (Hr manager)

we are committed (principal)

Where

hihi đã
• 2 tuần trước

Nguyễn Văn Thiệu (President )

Angela Merkel (PM)

5 sao

37

4 sao

17

3 sao

105

2 sao

31

1 sao

140

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 330 bình luận
Người lạ
COC đã

• 1 ngày trước

XL đã

• 21 giờ trước

The ex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *