New Hanam

Tìm thấy 1 bình luận
Nhân viên văn phòng cũ (Nhân viên quèn)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0

Tìm thấy 1 bình luận

Nhân viên văn phòng cũ (Nhân viên quèn)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

0

2 sao

0

1 sao

1

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 1 bình luận
Nhân viên văn phòng cũ (Nhân viên quèn)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *