NextG Solutions

Posted by

Tìm thấy 4 bình luận
Thất nghiệp (Comtor)
Ẩn danh
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

người nào đó (chưa làm ở đây bao giờ)

Tìm thấy 4 bình luận

Thất nghiệp (Comtor)

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

người nào đó (chưa làm ở đây bao giờ)

B Anh (Không có chỗ để đứng)

5 sao

0

4 sao

2

3 sao

1

2 sao

0

1 sao

1

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 4 bình luận
Thất nghiệp (Comtor)
Ẩn danh
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

người nào đó (chưa làm ở đây bao giờ)