Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB

Posted by

Tìm thấy 30 bình luận
Nguyễn thih hạnh (Lừa đảo)
Dev (Culi)
nv quèn
Nv (Nv)
Cựu nhân viên (Manager)
NQM (Dev quèn)
Ẩn danh (IT Lead)
Under (Dev)
Thành (TCKH)
Ẩn danh

Tìm thấy 30 bình luận

Nguyễn thih hạnh (Lừa đảo)

Dev (Culi)

nv quèn

Nv (Nv)

Cựu nhân viên (Manager)

NQM (Dev quèn)

Ẩn danh (IT Lead)

Under (Dev)

Thành (TCKH)

Ẩn danh (Người qua đường A)

Ẩn danh đã
• 6 tháng trước

Ẩn danh đã
• 6 tháng trước

5 sao

3

4 sao

4

3 sao

2

2 sao

1

1 sao

20

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 30 bình luận
Nguyễn thih hạnh (Lừa đảo)
Dev (Culi)
nv quèn
Nv (Nv)
Cựu nhân viên (Manager)
NQM (Dev quèn)
Ẩn danh (IT Lead)
Under (Dev)
Thành (TCKH)
Ẩn danh