Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Posted by

Tìm thấy 27 bình luận
UV đã pass nên muốn xin review (Khối sp-cn)
Vừa đọc báo
Phỏng vấn Pass
Hoạ Nô (Họ Nô)
Thấy đang tuyển DEV
fresher đã

• 8

Tìm thấy 27 bình luận

UV đã pass nên muốn xin review (Khối sp-cn)

Vừa đọc báo

Phỏng vấn Pass

Hoạ Nô (Họ Nô)

Thấy đang tuyển DEV

fresher đã
• 8 tháng trước

Ứng viên định phỏng vấn (Dev)

Đã out

Dev (Team Lead)

Ẩn danh (CV2)

super dev (super dev)

Dev quèn đã
• 2 năm trước

Người cũ đã
• 2 năm trước

5 sao

0

4 sao

1

3 sao

8

2 sao

2

1 sao

16

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 27 bình luận
UV đã pass nên muốn xin review (Khối sp-cn)
Vừa đọc báo
Phỏng vấn Pass
Hoạ Nô (Họ Nô)
Thấy đang tuyển DEV
fresher đã

• 8