Nha Khoa KIM

Tìm thấy 7 bình luận
Ẩn danh (Nhân Viên)
N.B.L (Trade)
Người qua đường đã

• 2 năm trước

Ẩn danh đã

<

Tìm thấy 7 bình luận

Ẩn danh (Nhân Viên)

N.B.L (Trade)

Người qua đường đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Không (QUAN ly)

Khách hàng sử dụng (Khách hàng (bức xúc))

Khách hàng đã
• 2 năm trước

Ứng viên (Media)

Quèn đã
• 1 năm trước

Mi Tran

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

5 sao

0

4 sao

1

3 sao

1

2 sao

0

1 sao

5

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 7 bình luận
Ẩn danh (Nhân Viên)
N.B.L (Trade)
Người qua đường đã

• 2 năm trước

Ẩn danh đã

<

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *