Nha Khoa Smile Care

Posted by

Tìm thấy 5 bình luận
Ẩn danh (Nhân Viên)
A (Nhân viên)
Ẩn danh đã

• 2 năm trước

Ẩn danh đã

Tìm thấy 5 bình luận

Ẩn danh (Nhân Viên)

A (Nhân viên)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Nhân viên cũ đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Nhân viên cũ bị nợ lương

Nhân viên cũ đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ứng Viên X đã
• 2 năm trước

vừa định appy sales admin đã
• 2 năm trước

Ma mới (Chưa có chức vụ)

Nhân viên cũ đã
• 2 năm trước

Đỗ Thành Huy (CEO)

Ma cũ đã
• 2 năm trước

Ma cũ đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

5 sao

1

4 sao

0

3 sao

1

2 sao

0

1 sao

3

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 5 bình luận
Ẩn danh (Nhân Viên)
A (Nhân viên)
Ẩn danh đã

• 2 năm trước

Ẩn danh đã