Nhân Hòa

Posted by

Tìm thấy 25 bình luận
Ẩn danh (Intern xịn )
NV cũ mèm (DevOps)
Ẩn danh
Nhân viên cũ không hề muốn về lại (Nhân viên)…
Tiền Oc (sale)
Ẩn danh đã

Tìm thấy 25 bình luận

Ẩn danh (Intern xịn )

NV cũ mèm (DevOps)

Ẩn danh

Nhân viên cũ không hề muốn về lại (Nhân viên)…

Tiền Oc (sale)

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ting3s (Dev)

Ẩn danh (Nhân viên )

Ẩn Danh (Nhân Viên)

Ẩn Danh đã
• 2 năm trước

Đoán xem đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Annie đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

An danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh (Đoán xem )

Doge (1 năm)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

5 sao

3

4 sao

4

3 sao

4

2 sao

3

1 sao

11

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 25 bình luận
Ẩn danh (Intern xịn )
NV cũ mèm (DevOps)
Ẩn danh
Nhân viên cũ không hề muốn về lại (Nhân viên)…
Tiền Oc (sale)
Ẩn danh đã