Nhân Hòa

Tìm thấy 25 bình luận
Ẩn danh (Intern xịn )
NV cũ mèm (DevOps)
Ẩn danh
Nhân viên cũ không hề muốn về lại (Nhân viên)…
Tiền Oc (sale)
Ẩn danh đã

Tìm thấy 25 bình luận

Ẩn danh (Intern xịn )

NV cũ mèm (DevOps)

Ẩn danh

Nhân viên cũ không hề muốn về lại (Nhân viên)…

Tiền Oc (sale)

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ting3s (Dev)

Ẩn danh (Nhân viên )

Ẩn Danh (Nhân Viên)

Ẩn Danh đã
• 2 năm trước

Đoán xem đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Annie đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

An danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh (Đoán xem )

Doge (1 năm)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

5 sao

3

4 sao

4

3 sao

4

2 sao

3

1 sao

11

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 25 bình luận
Ẩn danh (Intern xịn )
NV cũ mèm (DevOps)
Ẩn danh
Nhân viên cũ không hề muốn về lại (Nhân viên)…
Tiền Oc (sale)
Ẩn danh đã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *