Ninasoft

Tìm thấy 28 bình luận
ábdvsnabf (nhân viên)
Sinh viên (Thực tập sinh)
Ẩn danh (Tts)
Ẩn danh
dev cũ (dev)
vẫn còn người bị dính?? đã

• 1 năm trư

Tìm thấy 28 bình luận

ábdvsnabf (nhân viên)

Sinh viên (Thực tập sinh)

Ẩn danh (Tts)

Ẩn danh

dev cũ (dev)

vẫn còn người bị dính?? đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ctv cũ đã
• 1 năm trước

Ẩn danh (Nhân viên)

Ẩn danh (dev)

Ẩn danh (TTS)

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh (dev cùi)

Thật bất ngờ (Dev)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

5 sao

2

4 sao

2

3 sao

5

2 sao

0

1 sao

19

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 28 bình luận
ábdvsnabf (nhân viên)
Sinh viên (Thực tập sinh)
Ẩn danh (Tts)
Ẩn danh
dev cũ (dev)
vẫn còn người bị dính?? đã

• 1 năm trư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *