Nippo Mechatronics Vietnam

Tìm thấy 2 bình luận
Nhân viên lâu năm (Nhân viên)
Quỳnh Anh đã

• 2 năm trước

Ẩn danh đã

• 9 tháng tr

Tìm thấy 2 bình luận

Nhân viên lâu năm (Nhân viên)

Quỳnh Anh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 9 tháng trước

Quỳnh Anh (Cao cấp)

Ẩn danh đã
• 4 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

0

2 sao

1

1 sao

1

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 2 bình luận
Nhân viên lâu năm (Nhân viên)
Quỳnh Anh đã

• 2 năm trước

Ẩn danh đã

• 9 tháng tr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *