NTQ Solution

Tìm thấy 213 bình luận
Nguyen Hải Phan (Code)
DEV
dev thôi (dev )
nà ní (quèn)
Ẩn danh đã

• 3 tuần trước

Ẩn danh đã

Tìm thấy 213 bình luận

Nguyen Hải Phan (Code)

DEV

dev thôi (dev )

nà ní (quèn)

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Ẩn Danh (Dev Quèn)

dev wen đã
• 4 tuần trước

Panda (fresher)

Dev ntq đã
• 1 tháng trước

Dev (Dev) đã
• 1 tháng trước

Thế à đã
• 1 tháng trước

dev hanql đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh đã
• 2 ngày trước

Ẩn danh (Dev quèn đã out)

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Dev ẩn danh (Dev)

Đã nghỉ (DEV)

Người giấu mặt (Dev quèn)

Đoán xem đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Người cũ đã
• 1 tháng trước

Hihi đã
• 1 tháng trước

5 sao

23

4 sao

13

3 sao

82

2 sao

31

1 sao

64

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 213 bình luận
Nguyen Hải Phan (Code)
DEV
dev thôi (dev )
nà ní (quèn)
Ẩn danh đã

• 3 tuần trước

Ẩn danh đã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *