OnlineCRM

Tìm thấy 5 bình luận
Nhân viên quèn (đã bị đuổi₫ (Lau bàn phím)
Dev Đã nghỉ (Dev)
Dev quèn (dev)
Dev Quèn đã

• 1 tháng trước

Dev off

Tìm thấy 5 bình luận

Nhân viên quèn (đã bị đuổi₫ (Lau bàn phím)

Dev Đã nghỉ (Dev)

Dev quèn (dev)

Dev Quèn đã
• 1 tháng trước

Dev off đã
• 2 tuần trước

New (người lạ ơi)

dev cỏ đã
• 3 tháng trước

Dev mobile đã
• 4 tuần trước

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Dev ga (còn làm) đã
• 2 tuần trước

Ẩn tên (NV quèn)

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

2

2 sao

1

1 sao

2

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 5 bình luận
Nhân viên quèn (đã bị đuổi₫ (Lau bàn phím)
Dev Đã nghỉ (Dev)
Dev quèn (dev)
Dev Quèn đã

• 1 tháng trước

Dev off

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *