OPSWAT Software Vietnam

Posted by

Tìm thấy 37 bình luận
đã out (n)
dev (intern)
chú cuội
Tính phỏng vấn (Dev quèn)
Ẩn danh (Đã từng PV)
convitnhodev (fresher)
Fresher đã

Tìm thấy 37 bình luận

đã out (n)

dev (intern)

chú cuội

Tính phỏng vấn (Dev quèn)

Ẩn danh (Đã từng PV)

convitnhodev (fresher)

Fresher đã
• 9 tháng trước

pv (tester)

Developer (Senior)

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 10 tháng trước

Ẩn danh (Tính đi phỏng vấn mà thôi. )

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

5 sao

9

4 sao

2

3 sao

9

2 sao

4

1 sao

13

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 37 bình luận
đã out (n)
dev (intern)
chú cuội
Tính phỏng vấn (Dev quèn)
Ẩn danh (Đã từng PV)
convitnhodev (fresher)
Fresher đã