Otanics

Tìm thấy 6 bình luận
Ẩn danh (sale)
Ẩn danh (Dev)
Ẩn danh (culi)
Otanics CCO đã

• 3 tuần trước

Ẩn danh đã

Tìm thấy 6 bình luận

Ẩn danh (sale)

Ẩn danh (Dev)

Ẩn danh (culi)

Otanics CCO đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh (lính quèn)

Hỏi

lính quèn đã
• 6 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

người ae đã
• 3 tuần trước

Nhân viên giả làm chủ tịch

dev xịn đã
• 6 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

5 sao

1

4 sao

0

3 sao

1

2 sao

0

1 sao

4

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 6 bình luận
Ẩn danh (sale)
Ẩn danh (Dev)
Ẩn danh (culi)
Otanics CCO đã

• 3 tuần trước

Ẩn danh đã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *