Panasonic Vietnam Group

Tìm thấy 13 bình luận
Nhật (Giám đốc)
A3 đã

• 1 tháng trước

Yanguda đã

• 1 tháng trước

Tìm thấy 13 bình luận

Nhật (Giám đốc)

A3 đã
• 1 tháng trước

Yanguda đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Nope (Sales)

Ẩn danh đã
• 3 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

ở ẩn (dev quèn)

Duz (Dev)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Dev cùi – cbị pvấn đã
• 3 năm trước

Tuantc.panasonic (Developer)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

thất nghiệp (nhân viên xin việc)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Cun (Purchasing)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Kiki đã
• 3 năm trước

Thơ thẩn đã
• 3 năm trước

abc đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Oxy đã
• 1 tháng trước

anonymous (Level chief)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Dev cùi – cbị pvấn (Dev )

Dev đã
• 2 năm trước

dev

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

5 sao

2

4 sao

1

3 sao

5

2 sao

2

1 sao

3

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 13 bình luận
Nhật (Giám đốc)
A3 đã

• 1 tháng trước

Yanguda đã

• 1 tháng trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *