Perfetti Van Melle

Tìm thấy 4 bình luận
Người quen (Nhân viên quèn)
Ẩn danh đã

• 3 tuần trước

Engineer đã

• 3 tuần trước

Tìm thấy 4 bình luận

Người quen (Nhân viên quèn)

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Engineer đã
• 3 tuần trước

nhân viên cũ (nhân viên quèn)

KL -PV dạo

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

KL -PV dạo đã
• 3 năm trước

KL -PV dạo (Nhăn diên)

5 sao

0

4 sao

1

3 sao

2

2 sao

0

1 sao

1

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 4 bình luận
Người quen (Nhân viên quèn)
Ẩn danh đã

• 3 tuần trước

Engineer đã

• 3 tuần trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *