Platinum Global Co., LTD

Tìm thấy 12 bình luận
Ứng viên đậu phỏng vấn
Ẩn danh (Người đi phỏng vấn)
Người vừa rời đi (Drafter/Estimator)
Ẩn danh (Cựu dev)
Ẩn danh (Không)
Tu Vo (Nhân viên estimator)
Ẩn danh

Tìm thấy 12 bình luận

Ứng viên đậu phỏng vấn

Ẩn danh (Người đi phỏng vấn)

Người vừa rời đi (Drafter/Estimator)

Ẩn danh (Cựu dev)

Ẩn danh (Không)

Tu Vo (Nhân viên estimator)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

tui nè đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ai biết tên gì (Quèn)

Ai cũng biết (Cựu dev)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Một thằng dev FE quèn học FPT đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Ẩn danh đã
• 6 tháng trước

tui nè (Sen nhơ quèn)

Từng rời đi (nv bt)

Miên đã
• 2 năm trước

tui nè đã
• 2 năm trước

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

4

2 sao

2

1 sao

6

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 12 bình luận
Ứng viên đậu phỏng vấn
Ẩn danh (Người đi phỏng vấn)
Người vừa rời đi (Drafter/Estimator)
Ẩn danh (Cựu dev)
Ẩn danh (Không)
Tu Vo (Nhân viên estimator)
Ẩn danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *