PlayFury

Tìm thấy 8 bình luận
Man (None)
Alis
Ẩn danh
Anh tên là đẹp trai (giữa công ty)
None (133 Dương Bá Trạc)
Ẩn danh
fake (none)
Senior dev (Senior dev)
5 sao
1

Tìm thấy 8 bình luận

Man (None)

Alis

Ẩn danh

Anh tên là đẹp trai (giữa công ty)

None (133 Dương Bá Trạc)

Ẩn danh

fake (none)

Senior dev (Senior dev)

5 sao

1

4 sao

2

3 sao

2

2 sao

0

1 sao

3

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 8 bình luận
Man (None)
Alis
Ẩn danh
Anh tên là đẹp trai (giữa công ty)
None (133 Dương Bá Trạc)
Ẩn danh
fake (none)
Senior dev (Senior dev)
5 sao
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *