Positive Thinking Company

Tìm thấy 19 bình luận
Ẩn danh
Trí chó
Cựu PTC
Ẩn danh
Ẩn danh đã

• 5 tháng trước

Ẩn danh đã

Tìm thấy 19 bình luận

Ẩn danh

Trí chó

Cựu PTC

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 5 tháng trước

Ẩn danh đã
• 5 tháng trước

Ẩn danh (Culi)

Dev đã
• 4 tháng trước

Dev Quèn đã
• 4 tháng trước

Ẩn danh đã
• 2 tháng trước

Cựu PTCer (De)

Tâm sự dev (Qc)

Dev quen đã
• 6 tháng trước

Negative thinking company (Medior)

Dev (quèn)

Ẩn danh đã
• 9 tháng trước

Ẩn danh

5 sao

1

4 sao

1

3 sao

3

2 sao

0

1 sao

14

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 19 bình luận
Ẩn danh
Trí chó
Cựu PTC
Ẩn danh
Ẩn danh đã

• 5 tháng trước

Ẩn danh đã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *