PUZZLE STUDIO

Tìm thấy 6 bình luận
Ẩn danh
Ứng viên đã

• 2 ngày trước

nhân viên (designer)
Ẩn danh (nv quèn)
nhân viên đã

Tìm thấy 6 bình luận

Ẩn danh

Ứng viên đã
• 2 ngày trước

nhân viên (designer)

Ẩn danh (nv quèn)

nhân viên đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh

Ứng viên bị cho leo cây (Ứng viên )

Ẩn danh

5 sao

1

4 sao

0

3 sao

2

2 sao

1

1 sao

2

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 6 bình luận
Ẩn danh
Ứng viên đã

• 2 ngày trước

nhân viên (designer)
Ẩn danh (nv quèn)
nhân viên đã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *