PwC Vietnam

Tìm thấy 105 bình luận
nguoi xin viec (HRBP)
Tax (Tax quèn)
Ẩn danh đã

• 3 tuần trước

Ẩn danh (Nhân viên)
HR nên xem lại cách làm việc

Tìm thấy 105 bình luận

nguoi xin viec (HRBP)

Tax (Tax quèn)

Ẩn danh đã
• 3 tuần trước

Ẩn danh (Nhân viên)

HR nên xem lại cách làm việc

Big4 đều thế đã
• 1 tháng trước

Associate đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh

Ẩn danh (Marketing fresher)

Ẩn danh đã
• 3 tháng trước

Ẩn danh đã
• 3 tháng trước

Ẩn danh đã
• 3 tháng trước

Ẩn danh

Sen đã
• 3 tháng trước

Ẩn danh đã
• 2 tháng trước

Ẩn danh đã
• 2 tháng trước

Ẩn danh đã
• 1 tháng trước

Ẩn danh (Sinh viên)

Ẩn danh đã
• 4 tháng trước

Tiếp ở trên đã
• 4 tháng trước

Ẩn danh đã
• 4 tháng trước

Ẩn danh đã
• 4 tháng trước

Ẩn danh đã
• 4 tháng trước

Sinh viên đã
• 4 tháng trước

Ẩn danh đã
• 4 tháng trước

Sinh viên đã
• 4 tháng trước

Ẩn danh đã
• 4 tháng trước

Ẩn danh đã
• 4 tháng trước

Sinh viên đã
• 3 tháng trước

Ẩn danh đã
• 3 tháng trước

Sanh ziên (Sanh ziêng năm 3)

Nguyen (Senior)

5 sao

7

4 sao

17

3 sao

38

2 sao

12

1 sao

31

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 105 bình luận
nguoi xin viec (HRBP)
Tax (Tax quèn)
Ẩn danh đã

• 3 tuần trước

Ẩn danh (Nhân viên)
HR nên xem lại cách làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *