Quality Training Solutions

Tìm thấy 3 bình luận
từng làm ở qts (nhân viên quèn)
Ẩn danh (nhân viên cũ)
người tìm việc (ko có)
Đã nghỉ việc đã

• 3 năm trước

Ẩn

Tìm thấy 3 bình luận

từng làm ở qts (nhân viên quèn)

Ẩn danh (nhân viên cũ)

người tìm việc (ko có)

Đã nghỉ việc đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

5 sao

1

4 sao

0

3 sao

1

2 sao

0

1 sao

1

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 3 bình luận
từng làm ở qts (nhân viên quèn)
Ẩn danh (nhân viên cũ)
người tìm việc (ko có)
Đã nghỉ việc đã

• 3 năm trước

Ẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *