Quant Edge Corp

Posted by

Tìm thấy 41 bình luận
Đã từng làm việc (Dev xịn)
Ẩn danh
Ẩn danh đã

• 9 tháng trước

Nà ní
Ẩn danh đã

Tìm thấy 41 bình luận

Đã từng làm việc (Dev xịn)

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 9 tháng trước

Nà ní

Ẩn danh đã
• 9 tháng trước

Fresher Tester (Gà mờ)

Dev – Khởi Bảnh – Âu Em bờ loi ikkkk đã
• 2 năm trước

Mình tên là Tên đã
• 2 năm trước

người từng trải (BA quèn)

Ẩn danh

Haha đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Nhân viên mới (Tester le ve)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Tester đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

te lơ đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Nguyễn Minh Hiếu (OD)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

tét tơ đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Trần Khải (Dev)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

5 sao

2

4 sao

5

3 sao

8

2 sao

9

1 sao

17

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 41 bình luận
Đã từng làm việc (Dev xịn)
Ẩn danh
Ẩn danh đã

• 9 tháng trước

Nà ní
Ẩn danh đã