Review công ty Cogini(2 reviews)

Review Công ty


Cogini


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMôi trường làm việc thoải mái, thích hợp cho những bạn proactiveCông ty không khuyến khích OT và không quan trọng deadline dự án. Bạn chỉ cần 1 lý do

fake (dev)Gởi rờ víu đồng nghĩa bạn đã chấp nhận các Điều khoản & Điều kiệncủa ***.com

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

CoginiReview Công ty

Cogini

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *