Review công ty Colgate Palmolive(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Colgate Palmolive(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh

HR kém chuyên nghiệp

Ẩn danh

Công ty có quy trình phỏng vấn không chuyên nghiệp, đặc biệt là sự kết nối giữa ứng viên và HR về việc thông báo kết quả phỏng vấn.

SVCKC (Kỹ Thuật Viên)

Công ty lương cao >10tr , đồng nghĩa với việc làm cũng khá nặng, thích hợp cho các bạn sinh viên mới ra trường, làm một thời gian học hỏi kinh nghiệm.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Colgate Palmolive