Review công ty Comflysoft(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Comflysoft(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh

Làm cho cty mẹ bên AU. Backend gồm 2 cục PHP thuần và Laravel v5 đời đầu out-of-date. Bắt buộc làm bằng vim trên 1 con server cả đám làm chung (VN mà đứt cáp thì xác định access rất khổ), ko dc xài tool GUI, IDE gì hết vì sợ “virus”. Bù lại ko cần xài VPN gì hết. Frontend cũ kỹ js/jquery và ember.Vào để học business logic thì ok, vì business logic nhiều vãi bao nhức đầu. Còn vì tech thì cần nghĩ suy kỹ.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

ComflysoftReview Công ty

Comflysoft