Review công ty CONCRETE(4 reviews)

Review Công ty


CONCRETE


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Dev)công ty có HR thiếu chuyên nghiệp, đưa bài test làm song nộp k có một câu xác nhận, gần tuần sau mới trả lời, bài test làm đúng như yêu cầu và có làm thêm một số chức năng nhưng vẫn tl là không đạt yêu cầu trong khi tin tuyển dụng là mức junior, thấy giống đăng tin để PR cty hơn là muốn tuyển người, mn không nên mất time cho cty này

Dev(new) (Developer)Công ty này nay có làm freelancer ngon vãi

Marin (—–)Có ai từng làm cty này chưa cho xin ít thông tin đi.

dev (dev)có ai làm công ty này chưa cho ít review với ạ

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

CONCRETEReview Công ty

CONCRETE

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *