Review công ty EZM(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


EZM


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhLương thưởng tốt, chế độ đãi ngộ, du lịch các thứ đầy đủ. Công ty trẻ, trẻ từ xếp tới nhân viên. Công ty như gia đình, mình lúc mới vào rón rén k dám bắt chuyện nhiều, sau team building với du lịch công ty về phát hiện ra mọi người từ xếp tới đồng nghiệp rất cởi mở vui tính, k đáng sợ như những câu chuyện văn phòng ma lớn ma nhỏ từng được kể ở công ty khác. từ đấy mình xõa hẳn :))))

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

EZMReview Công ty

EZM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *