Review công ty Faber Vietnam Company(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Faber Vietnam Company


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

( )không có gì

ông anh (Dev quèn)Cũng đc, lương bèo đủ sống, học hỏi thì đc chứ .

Chàng trai từ phương bắc (dev quèn)Học tập được nhiều thứ, nhất là tinh thần của người làm sản phẩm từ boss Châu.Đồng nghiệp dễ thương, thân thiện. Lương có vẻ hơi thấp so với mặt bằng xíu, tuy nhiên chăm chỉ và khiêm tốn học hỏi thì sau khi rời công ty sẽ nâng tầm bản thân rất nhiều.Many thanks.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Faber Vietnam Company

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *