Review công ty Fairfax Imaging Viet Nam(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Fairfax Imaging Viet Nam


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

củ chuối (chup pa chip)nay đi phỏng vấn, cty nhỏ, nhìn k được sạch cho lắm. thanh niên phỏng vấn thì không biết có trình không nhưng không thấy có khả năng phỏng vấn, chả thấy hỏi han gì toàn kêu ứng viên có gì thì show ra, show méo gì vậy. Công ty phỏng vấn dở nhất mà mình từng tham gia phỏng vấn (> 4 năm exp)

Frs (Dev)Ai pv bên này rồi cho mình xin thông tin với ạ

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Fairfax Imaging Viet NamReview Công ty

Fairfax Imaging Viet Nam