Review công ty FANS COMMUNICATIONS(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


FANS COMMUNICATIONS


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nh (Nhân viên, viết vậy thôi)Như lol :)) bóc lột và khôn lõi, dự án lời của khách 70-90%. CEO làm công ty 2 3 năm mua nhà mua xe quá trời là hiểu rồi đó.

X (Nhân viên quèn)Cái gì cũng tốt trừ CEO ra 🙂 bạn chỉ đc hưởng phúc lợi thời gian đầu thôi còn sau đó không có sau đó nữa

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FANS COMMUNICATIONSReview Công ty

FANS COMMUNICATIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *