Review công ty FAST (Hà Nội)(5 reviews)

Posted by

Review Công ty


FAST (Hà Nội)


(5)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Mèo Con (Dev)Nói chung là môi trường bản chất không coi trọng nhân sự, những người giỏi có tầm thì chắc đi hết, toàn giữ lại tầm bình thường thôi. nói chung là kéo cả bè cả lũ theo diện người nhà vào ăn bám công ty. Bảo sao mà công ty lẽ ra có thể phát triển hơn gấp nhiều lần nhưng chỉ dừng được ở mức này.

Ẩn danhSếp hòa đồng và tâm lý. Thường xuyên tổ chức party ăn uống thả gaLịch trình hợp lý, trả lương tương đối phù hợp

Ẩn danhSếp hòa đồng và tâm lý. Thường xuyên tổ chức party ăn uống thả gaLịch trình hợp lý, trả lương tương đối phù hợp, được tùy chọn

Cú vọ (Dev LTUD)Vô cùng phù hợp với các bạn nữ, nếu là SQL Dev thì càng ưng. Áp lực nhỏ vì đã có tay to gánh.Chống chỉ định Dev thuần chủng, ít đất diễn.

Ẩn danhSếp hòa đồng và tâm lý. Thường xuyên tổ chức party ăn uống thả gaLịch trình hợp lý, trả lương tương đối phù hợp, được tùy chọn

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FAST (Hà Nội)Review Công ty

FAST (Hà Nội)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *