Review công ty Finaxar(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Finaxar


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhHR bên Ấn hẹn ngày giờ phỏng vấn xong rồi mất tích :))

Ẩn danhProcess không chuyên nghiệp, thiếu nhân sự

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FinaxarReview Công ty

Finaxar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *