Review công ty FIOT Co. LTD.(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


FIOT Co. LTD.


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

fake (outsider)lương ở đây ntn vậy các bạn, cty gần nhà, không biết tuyển khó k

Ẩn danhCác chế độ cho nhân viên rất tốt: Có tráng miệng vào buổi trưa, sinh nhật cho quà, giờ giấc làm việc linh động, OT hầu như không xuất hiện, cho đi học thêm kỹ năng liên quan đến công việcHài lòng với OT

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FIOT Co. LTD.Review Công ty

FIOT Co. LTD.