Review công ty Firecoals(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Firecoals


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dev (Dev quèn)Công ty lừa đảo, hợp đồng vớ vẩn, bắt chẹt luật lung tung, tự đặt luật xong tự vi phạm luật, bẻ cong bằng cách đổi luật lần nữa. Nhân viên mua tí đồ ăn vặt về để có tí đường mà nghĩ cũng nhao ra ăn, còn không thèm hỏi xem ai mua hay như thế nào. Họp nhân viên mang hoa quả vào thì bảo không cần, xong ăn tì tì hết sạch.Sách thì in 10k quyển, chồng đống chồng đe trong kho, định làm best seller bao nhiêu năm ? Nhà sách gọi điện trả sách thì trốn chui trốn lủi.App thì nghìn năm không update content, bảo trì.Tư duy thiết kế không có, tư duy sử dụng app cũng không. Quy trình thiết kế đang ok, lao vào bằng được kiểu tao cũng phải có gì ở sản phẩm này.Cho tự thiết kế thì mãi mới rặn đc 1 tí.Thôi nói chung ông về làm công ty 1 mình tao đi. Đi mà tiếp tục lừa cổ đông.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FirecoalsReview Công ty

Firecoals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *