Review công ty First Trust Solution(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


First Trust Solution


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhVì công ty mà t trượt môn :/ Nhưng dù gì thì rất vui vì đã được làm ở đây.Môi trường thân thiện thoải mái, không có drama công sở. Được ăn uống hoa quả free nhiều. Chị Yến tốt bụng, đến bây giờ em vẫn rất quý c dù không nói ra hiu hiu. Thấy mn khoe thưởng dự án khá nhiều.Đợt vào làm bị vụ tiền nong không rõ ràng nên nghỉ :)) mong cty cải thiện

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

First Trust SolutionReview Công ty

First Trust Solution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *