Review công ty FITIN(6 reviews)

Posted by

Review Công ty


FITIN


(6)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Nhân viên đã nghỉ việc)CEO cảm tính, kỹ năng quản lí con người kém. Kế toán là mẹ thiên hạ, nói nhẹ nhàng may ra chị xử, không thì chờ mòn mỏi, lật mặt như bánh tráng. Lương trả chậm gần cả tháng nhưng không hề có email thông báo, chỉ gặp mặt nói chuyện rồi kêu thông cảm.

Lính mới (Senior)Công ty vui, nhiều cái mới để làm. Vạch ra nhiều đường hướng cho NV. Hy vọng được làm việc lâu dài. Sếp chơi ra chơi làm ra làm, có thể học hỏi thêm được nhiều từ sếp. Like!

Ẩn danh (Manager)Start up Việt nhưng tổ chức bài bản, phòng ban rõ ràng, môi trường làm việc trẻ năng động, có định hướng rõ ràng cho nhân viên

Ẩn danh (Dev)Công ty áp lực cao, tuy nhiên nhiều thử thách và tinh thần anh em rất tốt!

Ẩn danh (BD)Chưa thấy công ty nào bộ phận kế toán thì như mẹ thiên hạ, cái gì cũng biết chỉ biết điều không biết. Nhân viên ứng tiền để chạy việc cho nhanh, tới lúc kêu hoàn tiền lại trả thì bảo a,á,ớ….làm khó chăm bề. CEO thì sống và làm việc theo cảm xúc, công tư lẫn lộn. Phát thẻ BHYT, đi khám bệnh thì BV báo thẻ không dùng được do chưa thanh toán bhyt nên bị cắt, hỏi nhân sự thì báo lỗi hệ thống của BHXH, giờ thêm phần nợ lương nhân viên.Làm thì không có tinh thần, ra đi thì mắc công lại bảo “Khi công ty gặp khó khăn mới biết ai hết lòng”. Haizzz

marketing (nv quèn)start up nào cũng khó khăn, nhưng start up này tương đối bài bản, hi vọng sẽ thành công sớm

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FITINReview Công ty

FITIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *