Review công ty Five Rings(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Five Rings


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Hỗ trợ IT (Hỗ trợ IT)1. Phòng dev được coi là phòng con ghẻ của công ty(công ty công nghệ), bị mấy phòng khác soi mói, tị nạnh.2. Chính sách không tốt đối với nhân viên không tốt: – Làm WFH trừ 50% lương/ngày công, muốn được nghỉ làm ở nhà thì phải có sự xét duyệt của tổng giám đốc(?????). – OT không lương nhưng được tính nghỉ phép bù. – Đi làm vào T7(chạy về trưa nắng mà muốn đột quỵ).3. Không có leader về mảng FE và BE và Design.4. Source code thì của trung quốc, xài thư viện trung quốc, source code cũ.5. Không học được gì nhiều, ai mới ra trường vào có khi bị lụi tàn kĩ năng.6. Chê thì cũng khen(chủ tịch hay mua đồ ăn, tiệc dẫn đi ăn, lương cũng cao so với thị trường).=> Nên suy nghĩ trước khi vào.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Five RingsReview Công ty

Five Rings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *