Review công ty Flex Corp(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Flex Corp


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhCông ty làm việc thiếu chuyên nghiệp. Nói vài ngày có KQ nhưng chả thấy đâu. Thái độ người phỏng vấn rất xem thường ứng viên.

Dũng (Phỏng vấn iOS)Đã phỏng vấn ở đây. Quy trình làm bài test IQ, xong phỏng vấn với 2 anh. Mình bị fail. Cám ơn anh trai phỏng vấn em đã cho em lời khuyên. Để biết mình thiếu gì.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Flex CorpReview Công ty

Flex Corp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *