Review công ty Flexidata(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Flexidata


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhCó anh Lý Trọng Văn là giám đốc kĩ thuật. Anh là 1 người sếp giỏi + tốt. Anh Văn hướng dẫn rất tận tình, rất tâm lý và quan tâm nhân viên Không có OT. Thời gian làm việc từ t2 đến t6

fake (Sắp vào)Xin cho 500đ ý kiến, chưa biết gì về CTY

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FlexidataReview Công ty

Flexidata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *