Review công ty Flix Viet JSC(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Flix Viet JSC


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMôi trường làm việc tốt, thử thách bản thân nhiều.Lương trả theo năng lực.Thiếu đồ ăn vặt bánh kẹo trong công ty…………..

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Flix Viet JSCReview Công ty

Flix Viet JSC