Review công ty Focal Labs(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Focal Labs


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

newbieđi pv trình mình chưa đến junior nhưng vẫn đi, văn phòng đẹp vãi lúa, bị hỏi liên tọi nhưng mình chỉ trả lời đc ậm ừ nên fail, ai pass cho xin cái review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Focal LabsReview Công ty

Focal Labs