Review công ty Fontis(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Fontis


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMáy móc làm việc có cấu hình mạnh, hỗ trợ phần mềm có bản quyền phục vụ cho công việc, bảo hiểm giá trị cao, công ty hỗ trợ tích cực và thiện chí về giấy tờ cho nhân viên sau khi nghỉ việcđóng bảo hiểm giá trị cao cho nhân viên, làm việc hàng ngày trong môi trường tiếng anhCông ty mới nên không khí văn phòng hơi trầm lắng, tuyển thêm người sẽ giải quyết được

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FontisReview Công ty

Fontis