Review công ty FOSEC(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


FOSEC


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dev (Dev)Công ty như cứt, có thằng Văn nó làm giám đốc, đúng là nó văn như tên nó, toàn dạy đời, sống nhứ cứt, nợ tiền nhân viên không chịu trả, lấy cớ các kiểu. Người thì đéo ra gì. Tốt nhất là anh em không nên vào, có vào cũng không học dk gì đâu. Size công ty dk 3 người, nhưng thích làm đủ trò, nghĩ mà cay. T viết review này cho anh em tham khảo, tôi giờ nghỉ dk 1 năm rồi, nhưng nghĩ đến vẫn cay. Gửi câu cuối đến thằng Văn mày sống như lìn thì khéo cả nhà mày không sống thọ đâu.

DEV (DEV)Công ty tệ nhất mình từng biết, nợ cả tiền thưởng tết, không đóng bảo hiểm, anh em nào vào thì nên xem bảo hiểm và hợp đồng vào, công ty có 3,4 người thôi, kiến thức ở đây cũng bình thường, phúc lợi không có, tiền lương thì bị trả chậm, làm ở đây mình lấy đủ lý do để đk có tiền lương đấy, may qua tết hết hợp đồng, nên minh nghĩ luôn, không có sẽ bảo vi phạm hợp đồng. Lần đấy thật sự mình ko muốn kiện, mình thu thập nhiều bằng chứng về cty rồi. Coi như 1 năm đen đủi của mình. Hi vọng các bạn vào sau lưu ý thông tin tớ nhắn.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FOSECReview Công ty

FOSEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *